torsdag 17. september 2009

Oppgave torsdag 17.september

Finn et tema/en sak (aktivitet, synspunkt, interesse, hobby el.l.) som du interesserer deg for og kan en del om.

1) Skriv en bloggpost som handler om dette. Posten kan være en generell innføring i saken/temaet, eller sterkt vinklet og avgrenset. Du velger selv.

2) Finn bloggere som skriver om det samme. Bruk gjerne lenker til disse bloggerne i teksten din. NB! Lenke, ikke stjele.

3) Legg inn kommentarer på noen av de andre bloggene. Kommentarene skal være meningsfylte, og de skal ikke være anonyme, men henvise til din egen blogg.

NB! Posten skal publiseres i løpet av torsdagen!