onsdag 19. mai 2010

Opphavsrett i korte trekk

- en kjapp repetisjon før det er for seint.

Hva går opphavsrett ut på?
At opphavspersonen har råderett til et åndsverk, og dermed kan bestemme hvordan det skal brukes, og av hvem. Opphavsretten reguleres av åndsverkloven.

Hva er et åndsverk?
– resultatet av et skapende arbeid
– tekst, foto, maleri, musikkstykke, film eller liknende
– krav om at det er en idé bak, og at den har fått en praktisk utforming:

idé + prosess = åndsverk

Merk at ideer i seg selv ikke er opphavsrettslig beskyttet.
Det skjer først når du bruker ideen til å utforme et produkt i form av tekst, bilde eller liknende.

Hva vil det si å klarere bruk av et åndsverk?
Klarering innebærer å inngå en avtale om å bruke et åndsverk, noe som må gjøres for å bruke åndsverket offentlig. Avtalen inngås med rettighetshaver(ne).
Nyttig lenke for klarering er www.clara.no.

Hva innebærer sitatretten?
Du kan sitere kort fra andres tekster i din egen tekst, der hvor dette er relevant (som for eksempel i en anmeldelse), uten å klarere det med opphavsperson. Men du må oppgi hvor sitatet er hentet fra.

Du kan ikke gjengi hele tekster uten å klarere bruken med rettighetshave (dette gjelder også dersom du f.eks vil publisere et dikt skrevet av noen andre på bloggen din).

Du kan refererere til saker i andre medier, så lenge du oppgir kilde. Dette gjør mediene hele tiden, som her, hvor side2.no siterer nrk.no. Et annet eksempel her, hvor dagbladet.no siterer nrk.no.

Sitatrett omfatter ikke bare tekst. Det kan også brukes i musikk (sampling) eller med filmklipp (som når man viser et klipp av en film i en anmeldelse eller i en annen sak).

Et eksempel på en sitatrett-konflikt:
I 2007 oppsto en sitatrett-konflikt mellom NRK-programmet Store studio og skuespiller Gøril Mauseth. Store studio viste det berømmelige fiskesex-klippet med skuespilleren fra filmen Brent av frost, uten at Mauseth hadde samtykket til det. NRK mente det var relevant i forhold til sitatretten, ettersom de omtalte filmen Kill Buljo, hvor nettopp fiskesex-scenen parodieres.
Saken gikk gjennom hele rettssystemet, og i mars i år avsa Høyesterett dom som ga Gørild Mauseth medhold i at NRK brøt sitatretten. Spesielt interesserte kan lese mer om saken her og her.

Hva med bildebruk?
Det er fotografen som som har opphavsretten til et fotografi (og tegneren som har opphavsretten til en illustrasjon).
Den som blir avbildet har også visse rettigheter, dette reguleres i hovedsak av åndsverklovens §45c.

Du kan ikke kopiere et bilde du har funnet på nettet og publisere dette, med mindre det uttrykkelig er oppgitt at dette er lov, for eksempel ved en cc-lisens.
Selv om du får lov til å benytte bildet gratis, skal opphavspersonen krediteres (oppgis).

NB (og dette kan jeg altså ikke understreke nok):
Du kan IKKE oppgi google som kilde eller kreditering.
Google er IKKE rettighetshaveren selv om du fant bildet via et Google-bildesøk.

Hvor lenge er et åndsverk beskyttet av loven?
Åndsverksloven verner som hovedregel åndsverket i 70 år etter opphavspersonens død.
Etter dette kan man benytte åndsverket uten å klarere eller betale for bruken.

Men du kan ikke stoppe nå, Hanne - jeg vil gjerne lære mer om opphavsrett!
Hva gjør jeg?

Du bør se denne lettfattelige presentasjonen: Opphavsrett (dessverre må du se den hjemmefra, da siden er sperret av fylkeskommunen).
Det samme gjelder denne presentasjonen om cc-lisens: Å dele det man skaper.
Begge er laget av lektor Melby.

Hvis du vil fordype deg ytterligere, kan du ta en titt på Gisle Hannemyrs Lommejuss omkring digitale medier.

Ingen kommentarer: